Wikitapad - ilmu, tutorial dan teknologi

Menu

Perencanaan Kuliah dan Ujian Kelas Lama

Dipos Oleh : Admin LP3M
Dibaca : 767 kali
21 April 2015 11:34:03
SHIFT NO KELAS UAS Awal Semester UTS Kuliah Lanjut UAS
PAGI 1 KA2A/14/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
2 KA2B/14/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
3 MI2A/14/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
SORE 1 MI2C/14/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
2 MI5C/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
3 KA5C/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
4 KA5A/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
5 KA5B/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
6 MI5A/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
7 MI5B/13/P 11 Mei 2015 18 Mei 2015 13 Juli 2015 27 Juli 2015 21 Sept. 2015
 
SHIFT NO KELAS UAS Awal Semester UTS Kuliah Lanjut UAS
PAGI 1 KA2E/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
2 AP2A/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
3 MI2D/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
4 SK2A/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
5 MP2A/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
SORE 1 KA2C/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 03 Agust. 2015
2 MI5E/13/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
3 KA2F/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
4 AP2C/14/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
5 KA5D/13/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
6 MP5A/13/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
7 SK5A/13/P 01 Juni 2015 08 Juni 2015 27 Juli 2015 03 Agust. 2015 21 Sept. 2015
 
SHIFT NO KELAS UAS Awal Semester UTS Kuliah Lanjut UAS
PAGI 1 KA2D/14/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
2 MI2B/14/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
3 AP4A/13/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
4 AP2B/14/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
SIANG 1 MI4D/13/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
2 KA4E/12/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
SORE 1 MI2F/14/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      
2 MI2E/14/U 15 Juni 2015 24 Agust. 2015      

 

Medan , 20 April 2015

Pembantu Direktur I

     

Drs. Pirmatua Sirait,SE.,MSi